Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.koko-shop.com
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 
www.koko-shop.com е уебсайт за електронна търговия за продажба на бебешки и детски стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.
„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.
„Профил” е обособена част от www.koko-shop.com  , съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от  www.koko-shop.com  , като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.koko-shop.com  , да променя паролата си за достъп.

ПРЕДМЕТ
www.koko-shop.com продава и доставя на клиента предлаганите в www.koko-shop.com и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?
За да се регистрирате в www.koko-shop.com  , трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата   натискате бутона „Продължение”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ
www.koko-shop.com  публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Публикуваните цени са в български лева.
www.koko-shop.com  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ
www.koko-shop.com  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,  www.koko-shop.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(намаление)” на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в  менюто с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.  www.koko-shop.com    си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.